Consense Amsterdam
Consense

Privacyverklaring ConSense

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2018

Omdat voor ConSense ieders privacy van groot belang is, houd ik me vanzelfsprekend ook aan de privacywet. Dit betekent in het kort dat je gegevens veilig zijn en dat ze alleen voor behandel-doeleinden gebruikt worden.

De website zelf dient alleen ter informatie en maakt daarom ook geen gebruik van cookies.

Alle verkregen informatie is alleen voor mij bestemd en ook alleen voor mij toegankelijk. Dit betreft vooral de gegevens, die je in het intake-formulier hebt ingevuld en ondertekend en ook de behandel-nota (factuur) die je hebt ontvangen. Alleen de belastingdienst krijgt en heeft desgewenst inzage in de nota’s. Ook evtl. cliëntendossiers (niet nodig bij alleen een eenmalig consult of bij Reiki behandelingen) worden volgens de regels van de wet bewaard en zijn niet voor derden toegankelijk.

Je hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ConSense heeft en waarvoor ze zijn.
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens, die bewaard worden.
  • Het laten corrigeren van fouten.
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
  • Het intrekken van toestemming.
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.


Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Als er op de website van ConSense inhoudelijke of organisatorische feiten worden gewijzigd, die betrekking hebben op je privacy, zou ook de privacyverklaring moeten worden aangepast. Let dus daarom op de datum hierboven voor de laatste versie.

Vragen:

Mochten er hieromtrent nog onduidelijkheden en vragen zijn, kun je altijd contact met ConSense opnemen via de aangegeven contact-mogelijkheden.

Klacht indienen:

Als je vindt dat ConSense je niet op de juiste manier benadert en/of helpt, dan hoor ik dat graag. We kijken dan samen naar een oplossing. Voor het geval er geen overeenstemmende oplossing mogelijk zou zijn heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met ingang van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) per 25 mei wordt ook in het intake-formulier naar de AVG verwezen en deze verklaring bijgevoegd.

Contactgegevens

ConSense,
Parlevinker 7,
1034 PX Amsterdam

Tel: 06-12367924

© Consense Amsterdam | Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 08-06-2018 . | Met gebouwd door Numaga webontwerp Nijmegen