Consense Amsterdam
Consense

Mogelijke gevolgen van hooggevoeligheid

Sommige HSP’s voelen vaak een sterkte behoefte om zich terug te trekken, maar hebben daar dan ook een slecht gevoel over. Het is niet alleen maar zo nu en dan terugtrekken op een stil kamertje maar relatief veel ontvluchten uit het alledaagse leven. Vooral de introverten zoeken liever de eenzaamheid op en vermijden gezelschap.

Anderen zijn juist heel erg bezig de omgeving naar hun hand te zetten, maar stuiten daarbij op weerstand en onbegrip. Ze willen een omgeving creëren waarin ook zij zich thuis kunnen voelen. Of ze cijferen zichzelf teveel weg opdat anderen het goed hebben. In het dagelijks leven of tijdens feestjes voelt men zich heel erg verantwoordelijk voor een goed verloop van de gang van zaken. Hoe zwaar deze last weegt merken ze pas als het voorbij is en alles van ze afvalt. Dan komt de reactie in de vorm van vermoeidheidsklachten, depressieve gevoelens en gedachten en een grote leegte en eenzaamheid.

Verder passen zich HSPs vaak volledig aan de (vermeende) verwachtingen van anderen aan. Daardoor ontstaat het gevoel dat ze zichzelf niet kunnen of mogen zijn. Dat kan veel ingeslikte frustratie en ook boosheid opleveren. Schuldgevoelens c.q. schaamte voor hun gevoelens en emoties komen er vaak nog bij.

Veel hoog sensitieve mensen zijn zich niet bewust van hun grenzen, laat staan dat ze deze kunnen of durven aangeven.

Weer anderen, vaak jeugdigen, camoufleren hun onzekerheid met provocerend of macho gedrag en komen daardoor in conflict met hun omgeving. Ze verzetten zich of sluiten zich af.

Tenslotte zijn er HSPs, die een harnas van afstand om zich heen (moeten) optrekken. Ze lijken dan koel, afstandelijk en uit de hoogte, ongenaakbaar soms. Dit terwijl ze bijna altijd veel behoefte hebben aan warme, liefdevolle relaties en om te delen.

Veel van deze dilemma’s kosten veel energie, maken dus moe , maar ook onzeker, verdrietig en eenzaam.

Maar dit hoeft niet zo te zijn!

© Consense Amsterdam | Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 24-02-2018 . | Met gebouwd door Numaga webontwerp Nijmegen